CHARMkommittén

CHARMkommittén består av en grupp drivna studenter som jobbar för att skapa en av Nordens ledande arbetsmarknadsmässor. Studenterna väljs in av Kårstyrelsen i april och går på sina ansvarsposter i juli. Arbetet pågår under hela läsåret och består av planering, utformning och genomförande av mässan.

Projektledare

Årets projektledare för CHARM heter Daniel Willim. Han arbetar heltid i Chalmers Studentkår och har blivit tilldelad sin post av Chalmers Studentkårs fullmäktige. Han har huvudansvaret för mässan och fattar alla övergripande beslut. Han har även det ekonomiska ansvaret för projektet och har hand om alla samarbetsavtal. Utöver detta så inspirerar han och guidar de andra medlemmarna i CHARMkommittén mot det gemensamma målet om en extraordinär arbetsmarknadsmässa!

Daniel Willim

Projektledare

daniel.willim@charm.chalmers.se

Marknadsföring

Marknadsföring ser till att CHARM har en klar och genomtänkt grafisk profil mot både studenter och företag. Detta innebär bland annat design av affischer, flyers, broschyrer, banderoller och – det viktigaste – CHARMkatalogen. Gruppen har även hand om hemsidan, sociala medier, kläder till kommittén m.m.

Sara Kraamer

Gruppansvarig Marknadsföring

sara.kraamer@charm.chalmers.se

Lucas von Brömsen

Tryck- och Kampanjansvarig

lucas.vonbromsen@charm.chalmers.se

Isak Dunge

PR- & Eventansvarig

isak.dunge@charm.chalmers.se

Isabelle Kjellström

Kommunikationsansvarig

isabelle.kjellstrom@charm.chalmers.se

Jian Shin

Designansvarig - Katalog

jian.shin@charm.chalmers.se

Alexandra Rosén

Designansvarig - Kampanj

alexandra.rosen@charm.chalmers.se

Näringsliv & Event

Näringsliv & Event är ansvariga för att att kontakta alla potentiella utställare till mässan samt anordna alla CHARMevent.

Oskar Thune

Gruppansvarig Näringsliv & Event

oskar.thune@charm.chalmers.se

Virena Nassif

Mässeventansvarig

virena.nassif@charm.chalmers.se

Carolina Larsson

Bankettansvarig

carolina.larsson@charm.chalmers.se

Alexander Selmanovic

Företagseventansvarig

alexander.selmanovic@charm.chalmers.se

Andreas Bragde

Företagseventansvarig

andreas.bragde@charm.chalmers.se

Robin Nilsson

Anmälningsansvarig

robin.nilsson@charm.chalmers.se

Erik Nygren

Info- & Sponsansvarig

erik.nygren@charm.chalmers.se

Logistik & Service

Logistik & Service är ansvariga för all planering och allt det praktiska inför, under och efter mässan. Gruppen har till exempel hand om logistik, lounger, garderober, bokning av lokaler och rekrytering av värdar.

Sebastian Boström

Gruppansvarig Logistik & Service

sebastian.bostrom@charm.chalmers.se

Linnea Hammer

Serviceansvarig

linnea.hammer@charm.chalmers.se

Lovisa Eriksson

Rekryteringsansvarig

lovisa.eriksson@charm.chalmers.se

Lina Andréasson

Mässplaneringsansvarig

lina.andreasson@charm.chalmers.se

Ebba Davidsson

Logistikansvarig

ebba.davidsson@charm.chalmers.se