Vad händer under CHARM 2020?

CHARM har en mängd intressanta event att bjuda på. Först och främst kommer själva mässan där företag ställer ut för att komma i kontakt med er studenter. Utöver detta finns möjligheter för dig som student att förbereda dig, lära dig mer om specifika företag och få personlig kontakt med representanter från företag du finner intressanta.

  • Träffa företag

  • Knyt kontakter inför framtiden

  • Upptäck vad som intresserar dig

  • Inspireras av dina möjligheter