Kontaktinformation

Har du frågor kring CHARM 2020?

Här hittar du kontaktpersoner för olika områden inför mässan.

Allmänna frågor

Frågor kring kommittén, hur den fungerar eller hur man blir en del av den?

Kontakta projektlekare

Daniel Willim

daniel.willim@charm.chalmers.se

Event

Har du frågor kring CHARMsamtal eller preCHARM?

Kontakta Företagseventansvarig

Alexander Selmanovic

alexander.selmanovic@charm.chalmers.se

Hemsidan

Har du funderingar eller synpunkter kring hemsidan?

Kontakta Kommunikationsansvarig

Sara Kraamer

sara.kraamer@charm.chalmers.se

Övriga frågor

Undrar du över något annat?

Hitta personen du söker under fliken CHARMkommittén eller maila info@charm.chalmers.se.