Om CHARM

Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 170 företag från många olika branscher för att träffa Chalmerister och visa vad de har att erbjuda under och efter studietiden.

CHARM anordnas av CHARMkommittén som består av en projektledare som arbetar heltid med CHARM och Studentkåren samt 17 studenter som arbetar med CHARM vid sidan av studierna. Till sin hjälp har kommittén en projektgrupp som börjar arbeta med CHARM under hösten samt över 160 CHARMvärdar som arbetar under mässan.

CHARMs historia

Kontakten mellan chalmerister och näringsliv går långt tillbaka, redan 1925 startades Praktikbyrån med uppgift att förmedla praktikplatser. Precis 50 år senare såg CHARM dagens ljus, då med InfU som arrangör. Mässan växte stadigt under åren och 1990 tog Arbetsmarknadsutskottet över efter att InfU avskaffats. CHARM fortsatte att utvecklas med besök även av utländska företag och en allt större organisation. Under 2000-talet har mässan visat sig klara både lågkonjunktur och två år utan kårhus att husera i. Med engagerade studenter och intresserade företag vill vi fortsätta utvecklas och blir ännu bättre!