CHARMkommittén

CHARMkommittén består av en grupp drivna studenter som jobbar för att skapa en av Nordens ledande arbetsmarknadsmässor. Studenterna väljs in av Kårstyrelsen i april och går på sina ansvarsposter i juli. Arbetet pågår under hela läsåret och består av planering, utformning och genomförande av mässan.

Projektledare

Årets projektledare för CHARM heter Erik Marberg. Han arbetar heltid i Chalmers Studentkår och har blivit tilldelad sin post av Chalmers Studentkårs fullmäktige. Han har huvudansvaret för mässan och fattar alla övergripande beslut. Han har även det ekonomiska ansvaret för projektet och har hand om alla samarbetsavtal. Utöver detta så inspirerar han och guidar de andra medlemmarna i CHARMkommittén mot det gemensamma målet om en extraordinär arbetsmarknadsmässa!

Marknadsföring

Marknadsföring ser till att CHARM har en klar och genomtänkt grafisk profil mot både studenter och företag. Detta innebär bland annat design av affischer, flyers, broschyrer, banderoller och – det viktigaste – CHARMkatalogen. Gruppen har även hand om hemsidan, sociala medier, kläder till kommittén m.m.

Niclas Johansson

Gruppansvarig Marknadsföring

niclas.johansson@charm.chalmers.se

Avan Mirkhan

Designansvarig Kampanj

avan.mirkhan@charm.chalmers.se

Per Edwardsson

Kommunikationsansvarig

per.edwardsson@charm.chalmers.se

Johanna Wendt

Tryck- och Kampanjsamordnare

johanna.wendt@charm.chalmers.se

Näringsliv & Event

Näringsliv & Event är ansvariga för att att kontakta alla potentiella utställare till mässan samt anordna alla CHARMevent.

Enya Engström

Gruppansvarig Näringsliv & Event

enya.engstrom@charm.chalmers.se

Daniel Brantebäck

Mässeventansvarig

daniel.branteback@charm.chalmers.se

Elias Larsson

Företagseventansvarig

elias.larsson@charm.chalmers.se

Joel Amrén

Bankettansvarig

joel.amren@charm.chalmers.se

Ellen Johansson

PR- & Eventansvarig

ellen.johansson@charm.chalmers.se

Linda Oscarsson

Anmälningssamordnare

linda.oscarsson@charm.chalmers.se

Logistik & Service

Logistik & Service är ansvariga för all planering och allt det praktiska inför, under och efter mässan. Gruppen har till exempel hand om logistik, lounger, garderober, bokning av lokaler och rekrytering av värdar.

Alice Granehed

Gruppansvarig Logistik & Service

alice.granehed@charm.chalmers.se

Rasmus Sjöström

Serviceansvarig

rasmus.sjostrom@charm.chalmers.se

Louise Leonard

Mässplaneringsansvarig

louise.leonard@charm.chalmers.se

Carl-Johan Jäberg

Logistikansvarig

carl-johan.jaberg@charm.chalmers.se