Kontaktinformation

Har du frågor kring CHARM 2019?

Här hittar du kontaktpersoner för olika områden inför mässan.

Rekrytering

Har du frågor kring att vara CHARMvärd eller en del av CHARMs Projektgrupp?

Kontakta projektlekare

Erik Marberg

erik.marberg@charm.chalmers.se

Mässevent

Har du frågor kring CHARMsamtal eller preCHARM?

Kontakta Företagseventansvarig

Elias Larsson

elias.larsson@charm.chalmers.se

Hemsidan

Har du funderingar eller synpunkter kring hemsidan?

Kontakta Kommunikationsansvarig

Per Edwardsson

per.edwardsson@charm.chalmers.se

Övriga frågor

Undrar du över något annat?

Hitta personen du söker under fliken CHARMkommittén eller maila info@charm.chalmers.se.