Gå med i ProjektGruppen

ProjektGruppen arbetar tillsammans med CHARMkommittén med att utforma CHARM 2017. Tanken är att ProjektGruppen ska fungera som en länk mellan kommittén och värdarna. ProjektGruppen är med i planeringen inför mässan och arbetar även under mässan inom sina respektive arbetsområden. Här finns möjligheten att hitta ett område som intresserar just dig. I arbetet ingår också att medverka under mattläggningen.

Till höger kan ni läsa om varför Iris sökte ProjektGruppen 2015 och varför hon rekommenderar andra att söka.

ProjektGruppen 2017

Snart öppnar vi upp ansökan till ProjektGruppen 2017, håll utkik för mer info!

  • Få inflytande över årets mässa

  • Testa på att engagera dig

  • Skapa nya kontakter

Håll koll på alla våra evenemang genom att följa oss här!