preCHARM

För att uppmärksamma Chalmers studenter att CHARM är
på ingång vill vi tillsammans med företag anordna olika,
spännande event. Detta för att ge studenter möjlighet att få
ut så mycket som möjligt av mässan när den väl startar.

preCHARM börjar två veckor innan CHARM öppnar och erbjuder
således er som företag att etablera tidig kontakt med
studenter innan själva mässan. Ett event under preCHARM
kan t.ex. innefatta föreläsningar, workshops, studiebesök
eller liknande. Detta ger Er som företag mycket frihet att
välja hur ni ska gå tillväga för att lyfta fram er verksamhet
för studenter. Upplägget för preCHARM möjliggör även att
ni kan träda fram och få mer uppmärksamhet, eftersom varje
event under preCHARM är tillägnat åt ett företag.