Möt framtidens ingenjörer och arkitekter!

Inspirera våra studenter!

CHARM öppnar för intressanta diskussioner om ert företags tankar och värderingar

Vad är CHARM?

CHARM är Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsmässa som arrangeras varje år i februari. Som utställare på mässan ges ni förutsättningar att nå ut till ca 11 000 blivande ingenjörer och arkitekter med olika kompetenser. Målet är att ge studenter och företag och möjligheten att lära känna varandra och överbrygga gapet mellan studier och arbetsliv.

Vad läser en Chalmerist?

Läs mer om vilka utbildningar som Chalmeristen studerar för att veta vem som skulle kunna passa på just ert företag.

Välkommen till CHARM- en av Nordens ledande

arbetsmarknadsmässor!

pikalaina netissä